Facebook
Twitter
Woensdag 2015-05-13
Is kiezen verliezen? #2

Het creëren van een ethisch sportklimaat is een belangrijke beleidsdoelstelling in het huidige Vlaamse sportbeleid. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de trainer. De VTS en ICES brengen het thema onder de aandacht met een ludieke campagne.

Campagagne Is kiezen verliezen #2

Is kiezen verliezen

Je maakt als trainer heel wat keuzes tijdens trainingssessies, wedstrijden en contacten met jeugdsporters en hun ouders. Sommige keuzes liggen voor de hand en worden door anderen niet in twijfel getrokken. Maar er zijn ook situaties waarin je voor een ethisch dilemma wordt geplaatst en je keuze minder vanzelfsprekend is.

De Vlaamse Trainersschool en ICES slaan de handen in elkaar en helpen trainers om bij dilemma’s te kiezen voor de meest ethische oplossing waarbij sporters op lange termijn winnen. Maandelijks wordt er gewerkt met een in beeld gebrachte probleemsituatie en mogelijke oplossingen.

Deze maand draait om te hoge verwachtingen. Dat ouders onmisbaar zijn in de sportieve ontwikkeling van hun kind staat buiten kijf. In de ene sportclub springen ouders meer in het oog dan in de andere. Soms hebben trainers de indruk te fungeren als kinderopvang wanneer ouders geen gehoor geven aan gemaakte afspraken of steeds afwezig blijven in de club. Andere trainers hebben te maken met ouders die niet weg te slaan zijn van het sportveld, die de aandacht van de kinderen afleiden, die kritiek uiten en zelfs agressief gedrag vertonen ten opzichte van andere kinderen, trainers of scheidsrechters. Vaak komt dat gedrag voort uit hoge, soms onrealistische verwachtingen die ouders hebben ten opzichte van hun kind. Kinderen kunnen daardoor een grote druk ervaren die het spelplezier en de motivatie vermindert. Conflicten en teleurstellingen zijn dan niet veraf.

Herkenbaar?

Het kan ook anders … De keuze is aan jou!

Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2024 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions