Facebook
Twitter
Vrijdag 2021-10-29
Covid-19 - update maatregelen vanaf 29 oktober


UPDATE : 29 oktober 2021

 
Naar aanleiding van de wijziging in de epidemiologische toestand besliste het Overlegcomité op 26 oktober om opnieuw enkele maatregelen in te voeren in de strijd tegen de “herfstgolf”.

Een uitbreiding van de mondmaskerplicht, het Covid Safe Ticket en telewerk moeten, bovenop de reeds bestaande maatregelen, de toegenomen viruscirculatie afremmen en zorgen voor een beheersbare situatie in de zorgsector.

 

 

Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe maatregelen die van toepassing zijn op onze sport. (bron: Scienscano.be, Sport Vlaanderen, info-coronavirus.be, crisiscentrum.be)

Voor uitgebreide informatie over alle huidige maatregelen (per regio) - ook diegene die geen rechtstreekse invloed hebben op onze sport - kan je terecht op info-coronavirus.be.

Op de website van Sport Vlaanderen kan je ook steeds terecht voor de geldende maatregelen voor de algemene sportsector.

                                               

 

Mondmaskerplicht

 

Vanaf vrijdag 29 oktober geldt een uitbreiding van de mondmaskerplicht met onder andere een verplichting om het mondmasker te dragen in de binnenruimtes van inrichtingen voor sportieve activiteiten en sportcentra. Dit betekent dat …

 

4van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, je verplicht een mondmasker moet dragen. Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers (behalve in de douche).

4je het mondmasker tijdelijk mag afzetten om iets te eten of te drinken.

4trainers het mondmasker moeten ophouden. Ook wisselspelers tijdens een wedstrijd dragen een mondmasker

4tijdens het sporten je geen mondmasker moet dragen

4het mondmasker niet verplicht is op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is, met uitzondering van het personeel van fitnesscentra en van inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten uitgeoefend worden

De verplichting van het mondmasker vervalt vanaf 1 november in situaties waar gebruik gemaakt wordt van het CST (zie hieronder).

 

Iedereen heeft de vrije keuze om ondanks de verplichting van het CST alsnog het mondmasker te dragen. Vanuit de federatie roepen we op om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen en in situaties waarbij er veel volk samen is alsnog het mondmasker te blijven dragen, ook tijdens het sporten.

 

 

Covid Safe Ticket in Vlaanderen

 

Nadat het gebruik van het CST reeds eerder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Wallonië werd toegepast, wordt ook vanaf maandag 1 november de toepassing van het CST (Covid Safe Ticket) verplicht in alle horeca-inrichtingen en fitnesscentra in Vlaanderen.

Vermits sportkantines onder de horecasector vallen, betekent dit dat ook voor het betreden van een petanqueclub het CST moet worden voorgelegd.

 

Wat is het CST?

 

Met een CST bewijst een persoon dat hij/zij:

 

4ofwel al zeker twee weken volledig gevaccineerd is,

4ofwel recent negatief getest werd (PCR niet ouder dan 48 uur; antigeentest niet ouder dan 24 uur - opgelet deze testen moeten uitgevoerd worden door een zorgverstrekker die gemachtigd is uw testresultaat te koppelen aan de Sciensano-databank),

4ofwel het voorbije half jaar al eens besmet is geweest met het coronavirus (via een herstelcertificaat).

 

Meer info over testing en certificaten kan je ook steeds terugvinden op de website van Sciensano.

 

Waar en voor wie (niet)?

 

4De nieuwe regeling geldt voor alle horeca-inrichtingen en fitnesscentra, alsook voor evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bovendien kan een organisator voor ieder evenement, ook met een lager aantal aanwezigen, het gebruik van het CST toepassen.

4Het CST is verplicht voor personen vanaf 16 jaar bij de toegang tot horeca en fitnesscentra. In bepaalde gevallen (vb: zorgsector) wordt deze leeftijdsgrens verlaagd naar 12 jaar.

 

Hoe werkt het?

 

4Je eigen Covid Safe Ticket (deelnemer)

 

Het CST is een QR-code in de CovidSafe-app op je smartphone of op een afgedrukt document.

De handleiding voor de installatie van de CovidSafe-app vind je hier.

Alle informatie over het Covid Safe Ticket vind je ook op covidsafe.be.

 

4De controle van het Covid Safe Ticket van een deelnemer (organisator)

 

De organiserende sportclub zal de toegangscontrole uitvoeren a.d.h.v. de CovidScan-app.

Het stappenplan om de controle uit te voeren vind je hier.

 

Ga hiermee zowel als speler, als bezoeker, … of als clubverantwoordelijke meteen aan de slag zodat je in het bezit bent van jouw CST tegen 1 november.

 

 

Wie staat in voor de toegangscontrole o.b.v. het CST?

 

De organisator van de sportactiviteit staat in voor de toegangscontrole op basis van het CST. Dit wil zeggen dat elke organiserende sportclub verantwoordelijk is om aan de ingang van de sportaccommodatie het CST te scannen bij iedereen vanaf 16 jaar.

 

Een organisator/uitbater moet een lijst opstellen van personen die gemachtigd zijn voor het uitvoeren van deze controle. Deze personen mogen de QR-code vergelijken met de identiteitsgegevens; daarop moet de bezoeker een identiteitsdocument met naam en foto tonen (vb: identiteitskaart of rijbewijs). Het opslaan van gegevens is echter niet toegestaan.

 

Als iemand geen CST kan voorleggen of dit weigert, moet de organisator deze persoon de toegang weigeren. Indien een persoon zonder CST toch de accommodatie binnen gaat of niet wil verlaten kan de politie opgebeld worden. De politiediensten hebben de bevoegdheid om tussenbeide te komen in dergelijke situaties waar het gaat over de openbare orde.

 

Toezicht vanuit de overheid

 

Het staat vast dat de FOD Volksgezondheid en/of de FOD economie controles zal uitvoeren op het toepassen van het CST in de horecasector. In tegenstelling tot de andere regio’s in België, waar het gebruik van het CST reeds eerder werd ingevoerd, is momenteel echter nog niet vastgelegd welke sancties overtreders riskeren.

 

 

BELANGRIJK

 

4 We raden onze clubverantwoordelijken ten stelligste aan om op regelmatige basis de website van Horeca Vlaanderen te raadplegen om op de hoogte blijven van de geldende maatregelen in de horecasector.

4 Lokaal kunnen er strengere restricties gelden wat betreft het gebruik van het mondmasker, de toepassing van het CST, … neem daarom steeds contact op met het beleid van jouw stad of gemeente.

4 Sporters die in een andere regio gaan sporten, zullen rekening moeten houden met de regelgeving van de plaats waar de sport beoefend wordt.

4 Blijf de nodige aandacht schenken aan ventilatie en de opgelegde luchtkwaliteitsnormen.

4 Alle richtlijnen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië, zoals vermeld in onze laatste twee communicaties, blijven voor die regio’s ook nog steeds van kracht.

4 Voel je je niet goed, blijf thuis. Heb je te maken met een besmetting binnen jouw club, volg de procedure uit het basisprotocol sport en corona (artikel 3.2.9).

 

 

 

Meer details over deze nieuwe maatregelen, met name over de invoering van het CST, zullen in de komende dagen decretaal geregeld worden. Indien we op basis daarvan nieuwe informatie ontvangen, zullen we dit uiteraard opnieuw communiceren.

 

Vanuit de federatie roepen we op om de maatregelen goed op te volgen en verstandig om te gaan met de mogelijkheden die er binnen onze sportsector zijn. Geniet van onze sport, maar geniet met een goede dosis gezond verstand.

 

 

Draag zorg voor jezelf en elkaar!

Sport veilig, sport gezond! 
Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2024 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions