Facebook
Twitter
Donderdag 2021-10-14
Corona update - covid safe ticket


Verschillende regeringen van ons land voeren in bepaalde gevallen het Covid Safe Ticket (CST) in. Ook voor de sportsector is dit in bepaalde regio’s het geval. Hieronder een overzicht van de informatie die hierover momenteel gekend is (bron: Vlaamse Sportfederatie, Brussels informatieportaal over het coronavirus, Waalse overheidswebsite, website provincie Luik, sportdienst Vlaamse Gemeenschapscommissie).

 

 

Vlaanderen

 

De Vlaamse regering heeft op 1 oktober beslist om het CST in de sportsector niet breder in te zetten dan voorzien door het federaal niveau. Het gebruik van het CST is met andere woorden enkel toegestaan voor massa-events.

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Het aantonen en scannen van het CST wordt verplicht vanaf 15 oktober en voor een periode van (voorlopig) 3 maanden (tot 15 januari 2022).

 

Waar en voor wie (niet)?

 

4De nieuwe regeling geldt voor alle sportactiviteiten die doorgaan op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ongeacht de afkomst van de sporters.

4Het CST is verplicht voor personen vanaf 16 jaar bij de toegang tot alle binnensporten. Bij sportieve buitenactiviteiten wordt controle van het CST verplicht bij meer dan 200 aanwezigen.

4Het CST wordt binnen de sportsector niet gevraagd aan personen jonger dan 16 jaar, personen die een officiële tewerkstellingsactiviteit uitoefenen en schoolgroepen die gebruik maken van een sportinfrastructuur.

Wat?

 

Met een CST bewijst een persoon dat hij/zij:

 

4ofwel al zeker twee weken volledig gevaccineerd is,

4ofwel recent negatief getest werd (PCR niet ouder dan 48 uur; antigeentest niet ouder dan 24 uur),

4ofwel het voorbije half jaar al eens besmet is geweest met het coronavirus (via een herstelcertificaat).

 

Hoe werkt het?

 

4Je eigen Covid Safe Ticket (deelnemer)

 

Het CST is een QR-code in de CovidSafe-app op je smartphone of op een afgedrukt document.

De handleiding voor de installatie van de CovidSafe-app vind je hier.

Alle informatie over het Covid Safe Ticket vind je ook op covidsafe.be.

 

4De controle van het Covid Safe Ticket van een deelnemer (organisator)

 

De organiserende sportclub zal de toegangscontrole uitvoeren a.d.h.v. de CovidScan-app.

Het stappenplan om de controle uit te voeren vind je hier.

 

Wie staat in voor de toegangscontrole o.b.v. het CST?

 

De organisator van de sportactiviteit staat in voor de toegangscontrole op basis van het CST. Dit wil zeggen dat elke organiserende sportclub verantwoordelijk is om aan de ingang van de sportaccommodatie het CST af te nemen van zowel:

 

·         Eigen leden

·         Lesgevers/trainers zonder contractuele band

·         Ouders, bezoekers en supporters

·         Bezoekende ploegen/sporters

·         Scheidsrechters

 

Een organisator/uitbater moet een lijst opstellen van personen die gemachtigd zijn voor het uitvoeren van deze controle. Deze personen mogen de QR-code vergelijken met de identiteitsgegevens van de sporter. Het opslaan van gegevens is echter niet toegestaan.

 

Toezicht nieuwe regeling

 

De Brusselse gemeentes zijn bevoegd om toezicht te houden op de toepassing van bovenvermelde nieuwe regeling. Dit wil zeggen dat de gemeente sportclubs op haar grondgebied kan sluiten indien men consequente inbreuken op deze regeling vaststelt. De politiediensten staan in voor deze vaststellingen.

Zowel deelnemers als organisatoren van sportactiviteiten kunnen gesanctioneerd worden bij het niet respecteren van de nieuwe regeling voor het gebruik van de CST. Sancties lopen van 50 tot 500 euro door bezoekers, 50 tot 2500 euro voor organisatoren, of eventueel tijdelijke sluiting van de werking

 

Waarom?

 

De invoering van het CST wordt aanzien als een extra stimulans om de vaccinatiegraad binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verhogen.

 

 

Wallonië

 

4De Waalse regering gaf op 23 september aan het CST ook te gaan verplichten. De verplichtingen zouden gelijkaardig zijn aan deze van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingaan in de loop van de maand oktober.

4Het dragen van het mondmasker blijft dus nog verplicht bij het verplaatsen in een horeca-inrichting.

4In de provincie Luik zijn reeds strengere regels van kracht tot 31.10.2021 en is het controleren van het CST mogelijk bij sportactiviteiten. Specifiek voor deze provincie gelden volgende regels:

 

Mondmasker:

4Het dragen van het mondmasker is onder andere verplicht in horeca-aangelegenheden voor personen vanaf 13 jaar.

4Het dragen van het mondmasker is niet verplicht tijdens het sporten of tijdens het eten en drinken.

4Het dragen van het mondmasker is niet verplicht bij evenementen die gebruik maken van het CST.

Social distancing:

4De social distancing maatregel dient te worden gerespecteerd in sportaccommodaties en tijdens sportactiviteiten met maximum 500 personen binnen en 750 personen buiten.

4Social distancing dient niet te worden toegepast bij activiteiten die gebruik maken van het CST.

Horeca:

41,5 meter tussen de tafels (behalve bij open terrassen)

4Maximum 8 personen per tafel, personen tot 12 jaar niet meegerekend. Een enkel huishouden kan ongeacht haar grootte aan eenzelfde tafel plaatsnemen

Covid Safe Ticket:

4Het CST is verplicht bij evenementen met meer dan 3000 personen binnen en meer dan 5000 personen buiten.

4Bij activiteiten met minder aanwezigen kan het CST worden gebruikt, maar is het niet verplicht.

4Bij het gebruik van het CST vervallen bovenvermelde verplichtingen van het mondmasker, de social distancing en de horeca.

  

Identiteitscontrole:

4Enkel politiediensten en erkende beveiligingsbedrijven mogen een identiteitscontrole in functie van het CST uitvoeren.

 

BELANGRIJK

 

4 Lokaal kunnen er strengere restricties gelden wat betreft het gebruik van het mondmasker, aantal deelnemers, aantal toeschouwers, … neem daarom steeds contact op met het beleid van jouw stad of gemeente.

4 Sporters die in een andere regio gaan sporten, zullen rekening moeten houden met de regelgeving van de plaats waar de sport beoefend wordt.

 

 

Mocht de regelgeving voor één of meerdere regio’s veranderen of van zodra er meer duidelijkheid is rond definitieve besluiten, zullen wij u hiervan zoals gebruikelijk op de hoogte brengen.

 

Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2024 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions