Facebook
Twitter
Vrijdag 2020-12-04
Mededeling UBO-register - automatische bevestiging


UBO-Register: automatische bevestiging wegens technische redenen

Normaliter heeft elke vzw een verplichting voor de jaarlijkse bevestiging van de uiteindelijke begunstigden van de vzw in het UBO-register. Vzw’s die hun uiteindelijke begunstigden tijdig ingaven tegen september 2019, moesten deze informatie sinds 2020 dus voor het eerst bevestigen. Het FOD Financiën liet echter weten dat alle UBO-registraties die uitgevoerd werden vóór 30 april 2020 om “technische redenen” automatisch een jaarlijkse bevestiging hebben verkregen. Er moet dus in 2020 geen bevestiging meer gebeuren.

De volgende jaarlijkse bevestiging voor deze vzw’s moet gebeuren vóór 30 april 2021.

Let op!

ü  Zijn er wijzigingen aan de uiteindelijke begunstigden, dan blijft de regel gelden dat u het UBO-register zo snel mogelijk moet aanpassen. In principe binnen de maand (ook al heeft uw vzw een automatische jaarlijkse bevestiging gekregen).

ü  Men heeft vastgesteld dat nog heel wat vzw’s geen enkele registratie deden in het UBO-register. Deze vzw’s moeten dringend werk maken van de oorspronkelijke UBO-registratie.  De bestuurders van de vzw lopen op dit ogenblik het risico op een boete.

ü  De FOD Financiën is intussen begonnen met het uitsturen van aanmaningen. Wordt geen gevolg gegeven aan deze aanmaning, dan zullen er boetes worden gegeven.

ü  U kan een stappenplan voor het invullen van de UBO-register terugvinden onder het tabblad ‘vzw-materie’.

Bron: VSDC vzw Review nr 193
Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2024 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions