Facebook
Twitter
Dinsdag 2019-12-10
Info en begeleiding voor subsidiedossiers bovenlokale sportinfrastructuur


Bron: Vlaamsesportfederatie
 
Federaties, clubs, lokale overheden,... kunnen nog tot 31 maart 2020 een project indienen voor subsidies rond bovenlokale sportinfrastructuur. Er zal minstens 5 miljoen euro beschikbaar zijn. We zetten alle begeleiding en informatie hieronder op een rijtje.

De basisinformatie (decreet, besluit, formulieren, procedure) vind je via deze link. Je vindt er ook extra informatie (FAQs, presentaties informatiesessies).

Deadline 31 maart

De oproep past binnen een decretaal kader dat iedereen die bovenlokale sportinfrastructuur wenst te bouwen of te renoveren jaarlijks de kans geeft om een subsidieaanvraag in te dienen. Deze subsidieaanvragen moeten een procedure met een toetsing van verschillende minimale eisen en beoordelingscriteria doorstaan zoals omschreven in het decreet. Dit jaar verstrijkt de deadline om een aanvraag in te dienen op 31/03/2020.

Begeleidingstraject

Voor deze oproep is er een begeleidingstraject, om zo klantgericht mogelijk een hoge kwaliteit van de ingediende dossiers te waarborgen. Het begeleidingstraject wordt gefinancierd door de minister van Sport en Sport Vlaanderen en tot stand gebracht door het ISB.

Het begeleidingstraject bestaat uit het organiseren van volgende infosessies en workshops. 

Infosessie

De bedoeling is om je praktisch te gidsen door het online aanvraagformulier en de simulator bovenlokaliteit zodat je op een vlotte manier een subsidieaanvraag kan opstellen en op voorhand kan simuleren of jouw dossier de bovenlokaliteitstoets zou kunnen doorstaan. Er worden twee momenten georganiseerd:

20/01/2020 in het VAC Leuven

22/01/2020 in het VAC Gent

Inschrijven kan via dit inschrijvingsformulier

Workshops

Daarnaast zijn er enkele workshops, georganiseerd door ISB en toegankelijk voor alle geďnteresseerden (dus ook federaties en clubs), rond de criteria, projectmanagement en een “last minute” workshop. 

Meer informatie vind je via deze link

Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2023 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions