Facebook
Twitter
Maandag 2019-12-02
UBO-register deadline indieningstermijn


Bron: Dynamoproject

30 september 2019 was de uiterste indieningstermijn voor het UBO-register. Aangezien veel rechtspersonen nog niet in orde zijn, heeft de overheid beslist dat men nog tot eind dit jaar een gedoogbeleid hanteert. Voor de organisaties die nog hulp nodig hebben bij de aangifte, verwijzen we graag naar deze FAQ met bijhorend filmpje dat verduidelijkt hoe je de aangifte doet. 
 

Over wie moet je informatie bezorgen?

Niet enkel vennootschappen, maar ook (internationale) vzwīs en stichtingen moeten via elektronische wijze, namelijk via MyMinFin.be,  informatie over de "uiteindelijke begunstigden" naar het UBO-register sturen.  Dit register moet steeds up-to-date zijn. Het gaat om volgende categorieŽn:

  1. de leden van de raad van bestuur; 
  2. de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
  3. de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting;
  4. de stichters van een stichting;
  5. de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is; 
  6. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent

De vijfde categorie waarbij je in ruime zin alle sportbeoefenaars van een bepaalde sporttak mee zou kunnen bedoelen, mag volgens de handleiding van de overheid op een algemene manier worden omschreven. Bv. "de leden van een sportclub".

Welke gegevens moeten meegedeeld worden?

Naam en voornaam, geboortedatum, nationaliteit(en), volledig verblijfadres, de datum waarop hij/zij UBO is geworden, rijksregisternummer en de categorie(Žn) van UBO waartoe hij/zij behoort.

Hoe doe je de aangifte praktisch?

Zorg ervoor dat je toegang hebt tot de UBO-aangifte. Lees hierover meer in deze FAQ.

het bijhorend filmpje toont hoe je je uiteindelijke begunstigden kan opgeven. Voor de meeste sportclubs zullen deze stappen voldoende 0zijn. De meeste sportfederaties zullen daarbij ook nog de personeelsleden moeten doorgeven die gemachtigd zijn om de vzw te vertegenwoordigen

Er is momenteel wel uitstel verleend voor de eerste aangifte, waardoor je hier nog tijd voor hebt tot 30 september 2019. Update 23/9/19: Er is een gedoogbeleid tot eind december 2019! Ben je enkele dagen/weken te laat, dan worden er nog geen boetes opgelegd. Hou er rekening mee dat er strafrechtelijke administratieve boetes van 250 euro tot 50.000 euro mogelijk zijn, bij niet naleven van deze verplichting.

De FOD FinanciŽn stelde ook een handleiding op over de UBO applicatie

Meer info?

Zie de website van de FOD FinanciŽn over het UBO-register. 

Je kan de overheid contacteren via het emailadres ubobelgium@minfin.fed.be

Zie zeker ook de FAQ van de FOD FinanciŽn voor meer achtergrond hierover.

Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2023 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions