Facebook
Twitter
Dinsdag 2019-09-03
Oproep adviesgroep decreet: wie engageert zich?


Bron: Vlaamsesportfederatie

Het decreet op de georganiseerde sportsector loopt intussen meer dan twee jaar. Hoog tijd om de koppen bij elkaar te steken en te spreken over de impact, sterktes en knelpunten binnen dit decreet. Heb je zin om hier mee aan te werken? Laat het ons weten!

De VSF wil dat doen met ruime betrokkenheid van de leden-sportfederaties en in twee fasen:

  1. een bespreking van zaken die we op korte termijn kunnen aankaarten bij het beleid en
  2. een bespreking van zaken die we grondig moeten doorspreken en die een inhoudelijke oefening vragen vooraleer we deze (al dan niet) met het beleid bespreken.

De eerste fase zal dit najaar plaatsvinden, zodat de VSF bij eventuele consensus over aan te passen zaken in het decreet of (een van) de uitvoeringsbesluiten dit op korte termijn kunnen aankaarten, in functie van de nieuwe beleidsperiode voor sportfederaties (2021-2024). De VSF mikt hierbij op zaken waarbij we snel consensus kunnen vinden tussen de leden-sportfederaties en die een duidelijke positieve impact op de werking van sportfederaties en/of sportclubs kunnen hebben.

de raad van bestuur van de VSF besliste daarom om een adviesgroep op te richten, met als taak om:

op basis van voorbereiding vanuit het management zaken te filteren die moeten voorgelegd worden aan onze leden-sportfederaties;

een plan van aanpak uit te werken en uit te voeren om de mening van de sportfederaties te kennen (bv. organiseren van een klankbordmoment, ...) en tot een besluit te komen en op basis van het geleverde werk: tot een advies komen voor de RvB van VSF.

De adviesgroep maakt dus zelf geen inhoudelijke keuzes, maar bewaakt dat de input van de leden gehoord en gefilterd wordt, en een onderbouwd voorstel geformuleerd wordt aan de RvB van VSF.

Zin om mee te werken?

De VSF wilt de adviesgroep samenstellen met een mix van (max. 10) personen uit diverse sportfederaties (klein/groot, ploegsport/individuele sport, USF/MSF, ...). De VSF vraagt om zo maximaal mogelijk in te zetten op de aanwezigheid van directeurs binnen deze werkgroep. Wie zich engageert, engageert zich voor de eerste fase. We schatten in dat de adviesgroep daarvoor dit najaar 2 3 kaar zal samenkomen. 

Interesse? Mail je kandidatuur met korte motivatie naar sophie@vlaamsesportfederatie.be (deadline: 15 september, 24u).

Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2024 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions