Facebook
Twitter
Woensdag 2014-10-15
Bloso lanceert Kennis- en informatiecentrum Sport

Op dinsdag 14 oktober werd door BLOSO het officiële startschot gegeven van het Kennis- en informatiecentrum Sport ( KICS ) in het Topsportverblijf te Gent.
 
Het uitbouwen van een Kenniscentrum Sport is een decretale taak van Bloso. De daarvoor ontworpen website is één aspect van het KICS en zal, in samenwerking met partners, uitgroeien tot dé digitale bibliotheek voor de sportsector in Vlaanderen.
 
Mevrouw Sonia Vanden Broeck neemt de taak als waarnemend afdelingshoofd Sportpromotie / Kennis- en Informatiecentrum Sport op haar en zal met volgend team het KICS verzorgen :
 
Medewerkers Kennis- en Informatiecentrum Sport:

Hilde Caers              02 20 94 737     Beleidsondersteuner Sport

Algemene coördinatie / coördinatie digitale bibliotheek

Kris De Coorde        02 20 94 535     Beleidsondersteuner Sport

Samenwerking met partners en opvolging en kennisontwikkeling van o.a. sport internationaal en sportinnovatie

Chris Massez           02 20 94 559     Beleidsondersteuner Sport

Opvolging en kennisontwikkeling van o.a. beleidsdocumenten en beleidsmonitoring en tewerkstelling in de sport

Eva Vonck               02 20 94 724      Beleidsondersteuner Diversiteit en Gelijke kansen

Opvolging en kennisontwikkeling van het doelgroepenbeleid

Machteld Deruyter  02 20 94 539     Administratief medewerker

Partnerships
Bloso-KICS werkt samen met een aantal vaste partners ( Vlabus, Ices, Vlaamse Sportfederatie, ISB, KU Leuven, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, VLHORA en CJSM ) in de sportsector. Voor de opbouw van kennis is de inbreng van partners immers noodzakelijk.

Onder andere door het permanente overlegorgaan met deze partners – de Kenniskring van Bloso-KICS – streven we naar de bevordering van de kennisontwikkeling en –verspreiding.

Het gezamenlijke doel is om de beleidseffectiviteit in de sport in Vlaanderen te verhogen.

Naast de samenwerking met bovenstaande vaste partners, wordt er in functie van prioritaire thema´s ook regelmatig overleg gepleegd met bilaterale partners

de Kennisschakels

  • Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport
  • G-sport Vlaanderen
  • Vlaamse Gemeenschapscommissie / Sport
  • Sociale innovatiefabriek
  • De Rode Antraciet vzw
  • NOC*NSF
  • Mulier Instituut
  • NISB
  • ...
Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2024 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions