Facebook
Twitter
Dinsdag 2018-04-17
Projectoproep naschoolse sport - interessant voor sportclubs


Bron: Vlaamsesportfederatie

Minister Muyters en Sport Vlaanderen lanceren subsidies voor de ontwikkeling van een nieuw naschools sportaanbod. In dit nieuwsbericht lees je op welke manier de projectoproep interessant kan zijn voor jouw federatie en clubs.

Via deze projectoproep wil de Vlaamse Regering de scholen en gemeenten een duw in de rug geven om na de schooluren een structureel naschools sport- en beweegaanbod (hierna "naschoolse sport" genoemd) te ontwikkelen en na de projectperiode structureel te verankeren op lokaal niveau. Steden en gemeenten en de VGC kunnen een project indienen.

Enkele belangrijke aspecten uit de projectoproep:

Het project wordt gerealiseerd tijdens de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020.

Het gaat om een sport- en beweegaanbod voor de 1ste en 2de graad secundair onderwijs dat op regelmatige basis meteen na de schooluren (en tot max. 18u) plaatsvindt op school of in de onmiddellijke nabijheid van de school. De leerlingen gaan meteen na schooltijd door naar het aanbod en gaan niet eerst naar huis. Er dient een wekelijks sportaanbod te zijn gedurende minstens 10 weken (bij voorkeur opeenvolgende weken) in het eerste schooljaar en minstens 20 weken in het tweede schooljaar.

Deze oproep beoogt leerlingen die niet in een sportclub of in georganiseerd verband sporten en/of bewegen. De oproep mikt op niet-sportactieven op een inclusieve manier zodat zij ook actief betrokken worden in een naschools sport- en beweegaanbod.

Het project heeft tot doel leerlingen zelf voorstellen te laten formuleren en hen mee initiatief te laten nemen om vanuit de school sportieve vrijetijdsprojecten op te zetten. Het sport- en beweegaanbod kan ingevuld worden met minder gekende sporten zoals frisbee, rugby en kickboksen. Evengoed kan voetbal, … aan bod komen. De focus ligt vooral op het aanbod dat de leerlingen zelf graag willen doen. En dat kan een sport zijn die in de omgeving nog niet wordt aangeboden of een (laagdrempelige) variant van bestaand aanbod.

Elk project moet getrokken worden vanuit een lokaal lerend netwerk, zijnde een samenwerkingsverband tussen (de) gemeente(n), scholen, en bv. de lokale sportclubs, de lokale FOLLO, ... 

Deadline indiening project: 1 juni 2018.

Hier vind je de volledige projectoproep

Waarom is dit belangrijk voor sportclubs?

Er wordt binnen deze projectoproep 2,5 miljoen euro geļnvesteerd voor de komende twee jaar.

De beoogde doelgroep is een doelgroep die heel wat sportclubs ook beogen: leerlingen die niet in een sportclub of in georganiseerd verband sporten of bewegen.

Er kunnen binnen de projecten middelen voorzien worden voor een lesgever. Dus misschien ziet jouw club het wel mogelijk om, op basis van de interesses van de leerlingen, een aangepast aanbod en enthousiaste lesgever te voorzien?! 

Maak daarom kenbaar bij je lokale sport- of vrijetijdsdienst indien je als club betrokken wil worden bij dit project. Zo kun je bijvoorbeeld laten weten:

welke nieuwe sportvormen jouw club aanbiedt, zodat de leerlingen die mogelijkheden kennen op het moment dat ze keuzes mogen maken; en/of

dat jouw club bereid is het huidige aanbod aan te passen op basis van de vragen van de leerlingen; en/of

dat jouw club bereid is deel uit te maken van het lerend netwerk dat het project trekt; en/of

Maak als federatie dus zeker deze projectoproep (eventueel met bovenstaande tips) bekend bij jouw sportclubs. Contacteer bijvoorbeeld een aantal clubs gericht of neem zelf contact met een aantal sportdiensten, indien je in bepaalde gemeenten een onbenutte groeikans ziet...

Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2024 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions