Facebook
Twitter
Vrijdag 2018-02-02
Infosessies rond tweede oproep bovenlokale sportinfrastructuur


Bron: Dynamoproject

Eind september 2017 kregen initiatiefnemers die een bovenlokaal sportinfrastructuurproject wensen te realiseren de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen bij Sport Vlaanderen. Dit resulteerde in een beslissing van minister van Sport, Philippe Muyters om 44 bovenlokale projecten te ondersteunen. Het totaal toegewezen bedrag bedroeg meer dan 20 mln euro.

Elke individueel project kan genieten van maximaal een subsidie van 30% op het aanvaarde sportgerelateerde investeringsbedrag rekening houdend met een plafond van 1.25 mln euro.

Deadline 31 maart

Deze oproep is geen eenmalige maatregel. Deze past namelijk binnen een decretaal kader dat iedereen die bovenlokale sportinfrastructuur wenst te bouwen of te renoveren jaarlijks de kans geeft om een subsidieaanvraag in te dienen.

Deze subsidieaanvragen moeten een procedure met een toetsing van verschillende minimale eisen en beoordelingscriteria doorstaan zoals omschreven in het decreet. Dit jaar verstrijkt de deadline om een aanvraag in te dienen op 31/03/2018.

Begeleidingstraject

Voor deze oproep voorziet de minister en Sport Vlaanderen een begeleidingstraject, om zo klantgericht mogelijk een hoge kwaliteit van de ingediende dossiers te waarborgen. Zij werkt hier met een ervaren partner, het ISB, die reeds het begeleidingstraject van de tweede oproep zwembaden voor haar rekening nam.

Het begeleidingstraject zal bestaan uit het organiseren van infosessies en workshops waarvan nu de eerste infosessies van start zullen gaan.

Om iedereen te voorzien van een grondige toelichting rond de procedure om in te dienen, de verschillende minimale eisen, beoordelingscriteria, de simulator “bovenlokaliteit”, het begeleidingstraject en antwoord te bieden op vragen, organiseert Sport Vlaanderen en het ISB alvast volgende twee infosessies:

1 februari 2018 om 14u in het VAC te Leuven (ontvangst vanaf 13u30)

6 februari 2018 om 16u30 in het centrum van Sport Vlaanderen Gent (ontvangst vanaf 16u)

Inschrijven

Om deel te nemen aan deze infosessie schrijf je op voorhand in.

Stuur een mailtje naar infrastructuur@sport.vlaanderen met als titel “inschrijving infosessie 2de oproep” en geef volgende gegevens door:

de datum van de infosessie: 1/2 of 6/2

de naam van de organisatie

de namen van de deelnemende personen

de functie van de deelnemende personen binnen de organisatie

Voor meer informatie kan je een kijkje nemen op de website van Sport Vlaanderen. 

Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2024 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions