Facebook
Twitter
Woensdag 2017-01-18
Time Out tegen Pesten Gent


Bron: ISB

Sport is TOP! Iedere week leven ontelbare kinderen en jongeren zich uit met hun favoriete sport. Maar niet altijd. Pesten is een sluipend kwaad. Het richt emotionele schade aan in scholen, op de werkvloer, maar ook op de grasmat en in de sporthal. Het is een ingrijpende vorm van geweld waarmee ook minderjarige sporters in Vlaamse sportorganisaties te maken krijgen. Pesten is schadelijk, kwetsend en soms zelfs levensbedreigend. Daarom keuren we elke vorm van pesten af en zetten we met de Time Out tegen Pesten campagne in op een pestvrije sportomgeving! www.topindesport.be

Tijdens de workshop ‘Time out tegen pesten’ gaan we na hoe je als trainer een pestvrije TOP-omgeving kan creëren en gaan we op zoek naar een positief antwoord op pestgedrag. We staan stil bij wat pestgedrag is, hoe het ontstaat, wat de risicofactoren zijn, met welke gevolgen de gepeste kampt. Verder gaan we na hoe de totaalwerking van de sportorganisatie pesten kan aanpakken. We gaan hiervoor dieper in op de volgende zes laagdrempelige acties: bewustwording, positief groepsklimaat, aanspreekpunt en meldingsprocedure, gedragscode, thematraining en gepaste reactie. Tenslotte gaan we concreet aan de slag met voorbeeldcases hoe je gepast kan reageren op een pestincident en hoe je op lange termijn het pesten kan doen stoppen.Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2023 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions