Facebook
Twitter
Dinsdag 2016-10-18
Neem deel aan een Erasmus Sportproject in 2017

Alle criteria voor de oproep van 2017 zijn bekend. Dien een projectvoorstel in tegen 6 april 2017 om vanaf 2018 EU-subsidies te ontvangen.

Oproep

Deelnemen aan een Erasmus+ Sport project kan op twee manieren. Je kan aansluiten bij het voorstel van een andere organisatie (deelnemer) of je kan zelf een project indienen (leider). De belangrijkste kansen zijn de "kleine samenwerkingsverbanden" waar je met minimum 3 partners uit de EU tot € 60.000 kan ontvangen, en de "grote samenwerkingsverbanden" waar je met minimum 5 partners uit de EU tot € 400.000 kan krijgen. Sportfederaties horen uitdrukkelijk tot de doelgroep van de projectoproep.

Bekijk alle criteria voor de Erasmus+ Sport oproep 2017
De deadline voor het indienen van een projectvoorstel is 6 april 2017.

Save the dates

De EU organiseert op 30 januari 2017 in Brussel een infosessie over deze oproep. Ook EU Sport Link en het Agentschap Sport Vlaanderen plannen begin 2017 een infosessie over deze oproep, specifiek voor Vlaanderen. Een datum en meer informatie hierover volgen nog.

Nuttige info over sport en de EU op de VSF-website

De webpagina’s over sport en de EU op onze website zijn grondig herwerkt. Je vindt er voor jouw sportfederatie praktische informatie over de Erasmus+ Sport projectoproepen, andere subsidiekansen voor de sportfederaties in de EU, ervaringen van Vlaamse sportfederaties in EU-projecten,… Bovendien zijn de Engelstalige en de Nederlandstalige websites van EU Sport Link grondig hernieuwd.

Meer kans op deelname in 2017

Zowel het budget, het aantal geselecteerde projecten en de kans op selectie van een project voor Erasmus+ Sport stijgt jaar na jaar. Het aantal geselecteerde projecten steeg van ongeveer 45 in 2014 naar 75 in 2015 en 130 in 2016, het worden er vermoedelijk 170 in 2017. De kans op selectie van een ingediend projectvoorstel steeg van ongeveer 12% in 2014 naar meer dan 35% in 2016. Ook in 2017 zijn er "kleine samenwerkingsverbanden" waar je slechts met 3 EU-partners voor maximum € 60.000 subsidie kan krijgen, dit vergroot de toegankelijkheid tot Erasmus+ Sport voor sportfederaties.

Partners zoeken voor een EU-project

De Erasmus+ landen van de EU tellen 100 keer meer inwoners dan Vlaanderen. De sport in elke EU-lidstaat is ook anders georganiseerd. Partners vinden voor een EU-project is daarom niet gemakkelijk. De nationale agentschappen en de Erasmus+ agentschappen van de verschillende EU-lidstaten kunnen je daarbij helpen. Je kan ook de lijst van alle door de EU gesubsidieerde projecten van de voorbije jaren consulteren. Opgelet: het duurt even voor het bestand met meer dan 50.000 projecten is gedownload. Door rechts bovenaan onder "zoeken" bv. "sport" in te vullen, krijg je een selectie van door de EU gefinancierde projecten met sport als thema.

Meer weten?

Wil je graag meer informatie? Of wil je begeleiding om stappen te zetten op Europees niveau? Dan kan je een beroep doen op Philippe De Witte (EU Sport Link).

e-mail: philippe.dewitte@eusportlink.be

tel: 0485 19 83 43

 

Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2023 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions