Facebook
Twitter
Dinsdag 2016-09-20
30 september: deadline subsidies evenementen breed sportaanbod


Wist je dat Sport Vlaanderen subsidies geeft voor evenementen op vlak van breed sportaanbod? En wist je dat voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 januari en 30 juni 2017 de deadline voor het indienen van je aanvraag op 30 september ligt?

Deze projectoproep bestaat uit twee luiken:

  • evenementen met de nadruk op participatie
  • competitieve evenementen met een bovenlokale dimensie

Alle informatie, het reglement en aanvraagformulier

Voor sportfederaties en/of sportclubs?

Zowel voor sportfederaties als voor sportclubs. Voorbeeld van events die al gesubsidieerd werden: European Youth Ultimate Frisbee Chamionship, finale BK motorcross, Oud Limburgs schuttersfeest, Belgian Masters Open Squash, 3x3 masters, Peddelen door Vlaanderen, ... 

Let op: Indien een sportfederatie als organisator optreedt, moet ze aangeven in welke zin het evenement aanvullend is t.o.v. de basisopdrachten van een sportfederatie in het kader van het decreet op de Vlaamse sportfederaties van 13 juli 2001.

Deadline

Voor projecten die starten tussen 1 januari en 30 juni 2017 , moet het aanvraagformulier uiterlijk op 30 september 2016 ingediend worden.

Voor projecten die starten tussen 1 juli en 31 december 2017, moet het aanvraagformulier uiterlijk op 31 maart 2017 ingediend worden.

Maximale ondersteuning

De ondersteuning bedraagt maximaal 5.000 euro.

Meer info?

Voor informatie over de projectoproep, criteria en het aanvraagformulier kun je terecht bij sport@sport.vlaanderen of 02 553 41 03.

Wil je meer algemene informatie? Stuur een mailtje naar info@vlaamsesportfederatie.be

Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2024 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions