Facebook
Twitter
Dinsdag 2016-09-06
Provincies ook nog in 2017 bevoegd voor sport


Bron: vlaamsesportfederatie

De Vlaamse Regering besliste in 2014 om de provincies af te slanken, en een beperkt aantal bevoegdheden op vlak van sport te bepalen voor de provincies (waardoor onder andere de provinciale subsidies voor provinciale afdelingen van sportfederaties werden afgeschaft). Oorspronkelijk zou deze beslissing ingaan op 1 januari 2017. De Vlaamse Regering besliste op vrijdag 27 mei 2016 echter om het dossier rond de "afslanking van de provincies" met één jaar uit te stellen tot 1 januari 2018. 

Dat maakt dat provincies (indien ze dat willen) hun dienstverlening op vlak van persoonsgebonden materies zoals sport de komende 1,5 jaar nog zullen voortzetten.

De afslanking van de provincies impliceert dat er in de toekomst geen provinciale sportdiensten meer zullen bestaan en (sterker nog) dat de provincie zich in principe niet meer mag bezighouden met sport. De precieze implicaties moeten afgewacht worden (bijvoorbeeld: wat met huldiging van atleten? wat met subsidies voor bovenlokale sportevenementen? ...).

De bevoegdheden en taken zullen naar andere overheidsniveaus overgedragen worden vanuit het principe van subsidiariteit: eerst zullen gemeenten, vervolgens regionale verbanden en ten slotte de Vlaamse overheid (Sport Vlaanderen) de kans geboden worden deze provinciale sportbeleidsaspecten over te nemen. Ook de decretale subsidiëring van gehandicaptensport voor de provincies valt weg.

Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2024 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions