Facebook
Twitter
Woensdag 2016-03-09
Taxshift en lastenverlaging: wat betekent het concreet voor sportfederaties?

 
Er komt stilaan meer duidelijkheid over de concrete invulling van de federale taxshift voor de non-profitsector. Het wordt een combinatie van rechtstreekse lastenverlaging en uitbreiding van de sociale maribel.

Op 29 januari 2016 keurde de federale ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit en een voorontwerp van wet goed, die de contouren van de taxshift ook voor sportfederaties concreter maken. Vanaf 1 april 2016, zal deze taxshift zich vertalen in: 

Rechtstreekse lastenverlaging

 • het versterken van de vermindering van rsz-werkgeversbijdragen voor lage lonen
 • het behoud van de vermindering van rsz-werkgeversbijdragen voor hoge lonen
 • een directe forfaitaire vermindering van de rsz-werkgeversbijdragen voor alle lonen. Die start bescheiden, maar stijgt in de volgende jaren.

Dat laatste is nieuw en betekent dat ook organisaties in onze sector een directe lastenverlaging krijgen op alle lonen. Werkgeversorganisatie Sociare lag mee aan de basis van deze onderhandelde directe lastenverlaging voor social profit werkgevers. 

Dit betekent voor onze sector: 

Een uitbreiding van de lonen die in aanmerking komen voor de rsz-vermindering lage lonen:


 • nu: van toepassing tot een brutomaandloon van 2.050 euro

 • op 1/4/2016: tot een brutomaandloon van 2.370 euro

 • op 1/1/2018: tot een brutomaandloon van 2.406 euro

 • op 1/1/2019: tot een brutomaandloon van 2.530 euro


Een behoud van de rsz-vermindering hoge lonen


Een invoering van forfaitaire vermindering op middelhoge lonen

 • nu: 0

 • op 1/4/2016: 24 euro per kwartaal per voltijdse werknemer

 • op 1/1/2018: 49 euro per kwartaal per voltijdse werknemer


Unisoc en Sociare maakten een tool op waarmee je als werkgever kan berekenen welke lastenverlaging je voor alle lonen in jouw organisatie kan verwachten. Je kan deze tool terugvinden op de website van Sociare

Uitbreiding Sociale Maribel

Op 10 oktober bereikte de federale regering een akkoord over de begroting en de zogenaamde taxshift. Ook de socialprofitsector krijgt bijkomende middelen.

Voor de profitsector, categorie 1 bij de RSZ, waaronder ook PC 304, dalen de rsz-werkgeversbijdragen naar 25% tegen 2020. Bestaande structurele kortingen en de korting van 1% op het brutoloon op de door te storten bedrijfsvoorheffing verdwijnen echter. Die maakten overigens dat de reŽle rsz-bijdrage gemiddeld al halverwege de formele 33% en de vooropgestelde 25% ligt. Voor de verdere overbrugging van de kloof begroot men nu dus extra middelen.

Voor de socialprofitsector, rsz-categorie 2 en 3, waaronder PC 329, is in een evenredig extra budget voorzien van 476,6 miljoen tegen 2020. Samen met de bestaande middelen in de sociale en fiscale maribel houdt onze sector daarmee gelijke tred met de lastenvermindering voor de profitsector, en gaan we dus ook "virtueel" naar 25%.
 De middelen worden gespreid over de komende jaren als volgt ingezet:

 • 50% voor een structurele lastenverlaging (zie hierboven "rechtstreekse lastenverlaging")

 • 45% voor de sociale maribel: over de concrete invulling van deze uitbreiding van de sociale maribel volgt later meer info

 • 5% voor de ziekenhuizen
Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2024 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions