Facebook
Twitter
Maandag 2015-10-05
VSF informeert over overleg nieuw decreet

 
Op 1 oktober stond een overleg gepland op het Kabinet Sport met Bloso en de interne werkrgroep van VSF over het decreet.

Tijdens het overleg werd door het kabinet en Bloso duidelijk gesteld dat voor het uitschrijven van het decreet volledig binnen de principes van de bisconceptnota (goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 8 mei) gewerkt wordt. De initieel vooropgestelde timing om het nieuw decreet op 1 januari 2017 ingang te laten vinden, wordt behouden. Tijdens het overleg werd duidelijk gesteld dat federaties die niet zullen voldoen aan de subsidiëringsvoorwaarden van het nieuw decreet, met ingang van 1 januari 2017 buiten het toepassingsgebied van het decreet zullen vallen.

Verder vinden jullie hieronder nog eens de link naar de hoorzitting in de Commissie Sport van het Vlaams Parlement van vorige week, waar ook VSF een tussenkomst heeft gedaan.

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1002250#volledige-agenda
Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2024 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions