Facebook
Twitter
Vrijwilligers - vergoedingen

HANDLEIDING

Volgens de vrijwilligerswet wordt elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht, ten behoeve van één of meer personen van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel en die ingericht wordt door een organisatie anders dan in familie- of privé-verband en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een aanstelling als statutair personeelslid”, als vrijwilligerswerk beschouwd.

 

 
VERGOEDINGEN in  2024
 

Elk jaar worden de vergoedingen voor vrijwilligers bekeken en veranderen die per 1 januari.  De maximale vergoedingen voor vrijwilligers voor het jaar 2024 werden vastgelegd op:

  • 41,48 euro per dag
  • 1.659,29 euro per jaar.

 

Zolang per vrijwilliger beide grenzen niet overschreden worden, zijn de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan RSZ.

 

Vrijwilligers die binnen één van volgende categorieën vallen, kunnen genieten van een verhoogde forfaitaire jaarvergoeding:

  • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger, materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
  • De nachtoppas, te weten het inslagen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;
  • Het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen, dat niet onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening valt en volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

Ook hier wordt een dubbele indexatie toegepast. Het maximale bedrag van de forfaitaire kostenvergoeding die aan deze vrijwilligers mag toegekend worden, wordt voor 2024 vastgelegd op:

  •  41,48 euro per dag
  • 1.659,29 euro per jaar.

 

De verhogingen van het jaarplafond zijn niet mogelijk voor vrijwilligers die een sociale zekerheidsuitkering of een sociale bijstandsuitkering ontvangen (bv. RVA- of OCMW-uitkeringen).

 

 

Bron: VDSC VZW Review

Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2024 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions