Facebook
Twitter
Insolventierecht

Het insolventierecht regelt de verschillende situaties waarin een persoon of een onderneming geconfronteerd worde met schulden waarbij debiteuren moeilijkheden hebben om die te betalen. Een opvallende hernieuwing ligt in het feit dat een vzw (behalve een publiekrechtelijke vzw) door een nieuwe wet de boeken zal kunnen neerleggen en het faillissement zal kunnen aanvragen.

Het nieuwe insolventierecht brengt met zich mee dat strengere regels inzake aansprakelijkheid toepassing vinden op vzws. Bestuurders van ondernemingen kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden, onder andere indien er sprake is van een kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement of indien men een vzw verder bestuurt, waarvan duidelijk is dat de vzw reddeloos verloren is.

Vzws die een vereenvoudigde boekhouding voeren ontsnappen hier echter aan. De kleine vzws die een vereenvoudigde boekhouding voeren zullen in geval van faillissement dus sowieso van de strenge regels worden gevrijwaard. Ons inziens betekent dit ook dat kleine vzws die vrijwillig kiezen voor een dubbele boekhouding kunnen genieten van dit voordeel.

Deze wet trad in werking op 1 mei 2018.

7.1 Bronnen

-       VSDC vzw Review NR 180

Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2024 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions