Facebook
Twitter
U bent hier: VZW Materie » Zetelwijziging
Zetelwijziging

Ambtshalve zetelwijziging: gratis en zonder formaliteiten voor de vzw
 
Het komt geregeld voor dat een vzw te maken krijgt met een gedwongen administratieve zetelwijziging. Sinds dit jaar moet u hiervoor als vzw niets meer voor ondernemen. De Federale Overheidsdienst Economie zorgt nu zelf voor een publicatie in het Belgisch Staatsblad en een aanpassing van de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO). Dit gebeurt volledig gratis. Intussen is het systeem al uitgerold.
 

1.       Administratieve adreswijziging

Soms wijzigt een gemeente een straatnaam of worden de huisnummers van een bepaalde straat hernummerd. Heeft een vzw het zeteladres gevestigd op dergelijk adres, dan is er sprake van een zetelwijziging.

Recent zijn bepaalde gemeenten overgegaan tot een fusie met andere gemeenten en diende een nieuwe naam van de fusiegemeente gekozen te worden. We denken bijvoorbeeld aan het ontstaan van Lievegem (fusie van de gemeenten Lovendegem, Zomergem en Waarschoot) en het samengaan van Overpelt en Neerpelt tot Pelt. Ook hier wijzigt het zeteladres.

Een wijziging van dergelijk zeteladres moest tot voor kort neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank en er diende een betalende publicatie te gebeuren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. U kon weliswaar een terugbetaling (van de publicatiekosten) krijgen van de gemeente, maar u stond zelf volledig in voor de opmaak van de stukken ter neerlegging en publicatie.

2.       Ambtshalve wijziging en bekendmaking

Hier is nu verandering in gekomen. Er is een wet in werking getreden die het volgende bepaalt: “Wanneer administratieve adreswijzigingen door een authentieke bron van adressen hem worden overgemaakt, gaat de beheersdienst (= de dienst binnen de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie belast met  het beheer van de Kruispuntbank van Ondernemingen) op basis daarvan over tot de ambtshalve wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen van de adressen van de entiteiten die er zijn ingeschreven.

Wanneer de beheersdienst overgaat tot de ambtshalve wijzigingen van een adres die in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt, wordt de ambtshalve wijziging op vraag van de beheersdienst bekendgemaakt, in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze publicatie gebeurt zonder kosten voor de beheersdienst en maakt de adreswijziging tegenstelbaar aan derden”.

Dit is uiteraard een grote vooruitgang. Verenigingen moeten niet langer zelf instaan voor de opmaak van de stukken, het neerleggen ervan ter griffie en het volgen van de procedure voor de terugvordering van de kosten bij de gemeente. Alles wordt nu voor hen geregeld.

Het systeem is intussen al uitgerold. In het Belgisch Staatsblad zijn reeds verschillende lijsten gepubliceerd van administratieve zetelwijzigingen. Op basis van deze lijsten werd tevens de KBO aangepast en wordt per vzw een bijkomende publicatie in de bijlagen van het Staatsblad voorzien. De betrokken vzw’s worden hiervan op de hoogte gebracht.

Voor een aantal adressen is de automatische omzetting echter niet kunnen gebeuren, zo lieten de diensten van de KBO ons weten. Stelt u dit vast als vzw, dan moet u de gemeente contacteren om dit op te lossen.

De vzw’s zullen in voorkomend geval wel de statuten moeten aanpassen en (kosteloos) moeten opsturen naar de griffie. Echter is het niet langer verplicht (volgens het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen) om het zeteladres op te nemen in de statuten. Neemt u het adres wel nog op, dan kan de Raad van Bestuur (bestuursorgaan) de statuten wijzigen.

Bronnen:

-          VSDC vzw Review – NR 185

-          Art. III.42/1, ingevoegd door artikel 4 van de Wet van 30 juli 2018, B.S. 5 september 2018, in werking getreden op 1 december 2018.

Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2024 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions