Facebook
Twitter
U bent hier: Ethisch sporten » (Anti)Doping
(Anti)Doping

14/12/2017 : NADO Vlaanderen lanceert gids voor ouders
NADO Vlaanderen maakte in samenwerking met het Wereldantidopingagentschap (WADA) een antidopinggids voor ouders van sporters, die u hierbij vindt.
 
 
Met deze gids kunnen sportfederaties ouders informeren over de wijze waarop ze hun kinderen het best kunnen steunen in hun sportieve en atletische ontwikkeling en hoe ze daarbij doping kunnen vermijden. De gids bevat basisinformatie over de volgende onderwerpen:
  • een sportief waardenkader;
  • gezonde sportcultuur en gezond evenwicht tussen sport en andere activiteiten;
  • gezonde voeding en gevaren van voedingssupplementen;
  • risicofactoren voor dopinggebruik en periodes van kwetsbaarheid;
  • bescherming van ‘zuivere’ sporters en een dopingvrije sport;
  • reacties en gevolgen bij mogelijk dopinggebruik.

Mogen wij u vragen deze infogids zo breed mogelijk te verspreiden via de communicatiekanalen van uw federatie, bv. door een tekstje te publiceren op de federatiewebsite, het bericht door te sturen naar alle clubverantwoordelijken, de info te verspreiden via een digitale nieuwsbrief, …

 

Graag maken we u er ook attent op dat dopingpreventiemateriaal (folders, affiches, infogids, …) steeds gratis kan worden besteld via http://www.dopinglijn.be/dopinglijn/bestellen/. Opgelet: niet elke infogids is verkrijgbaar via print, maar wel steeds digitaal.

 

Bedankt voor uw medewerking. Zo maken we samen werk van een dopingvrijere sportwereld.

 

Een inbreuk op de antidopingregels (“dopingpraktijk”) kan op verschillende manieren. Ook als je geen doping gebruikt of zelf geen sporter bent kan je gestraft worden voor een inbreuk op de antidopingregels.

Er zijn 10 officiële dopingpraktijken, die als volgt samengevat kunnen worden.


1. Het gebruik of de poging tot gebruik van een verboden stof (bv. amfetamines) of methode (bv. ozontherapie) door een sporter.

Wat de voor sporters verboden stoffen en verboden methoden zijn, is vastgelegd in de “verboden lijst” van het Wereldantidopingagentschap.
Bewust of onbewust gebruik van deze stoffen en methoden kan zowel vastgesteld worden aan de hand van een “positieve dopingcontrole” (aanwezigheid van een verboden stof in een urine- of bloedmonster) als aan de hand van een afwijkend biologisch paspoort (een patroon van abnormale biologische gegevens dat door niets anders dan dopinggebruik kan verklaard worden) als aan de hand van getuigenverklaringen, e-mails, enz.
Let ook op met stoffen die buiten wedstrijdverband (sportief) toegelaten zijn, zoals cannabis.  Als er zich nog sporen van deze of een andere binnen wedstrijdverband verboden stof in je lichaam bevinden op het moment van de wedstrijd, zal je moeten bewijzen dat deze sporen niet te wijten zijn aan gebruik binnen wedstrijdverband.
De enige uitzondering op verboden gebruik is in geval van medische noodzaak, met name het gebruik van een verboden stof of methode waarvoor je een TTN hebt gekregen.  Een doktersvoorschrift is niet voldoende.

2. Het bezit van een verboden stof of een verboden methode.

Ook het louter bezit van een verboden stof of verboden methode wordt beschouwd als een dopingpraktijk. Zelfs als je het niet gebruikt hebt of van plan bent te gebruiken en enkel even hebt bijgehouden voor een vriend of kennis.  Ook de aankoop op zich van een verboden stof wordt beschouwd als bezit, zelfs als de verboden stof niet geleverd wordt en dus nooit fysiek in je bezit is geweest.  Let op met wat je bestelt op het internet.  Wat als onschuldig wordt verkocht, kan in de praktijk verboden stoffen bevatten. Enkel in geval van medische noodzaak is het bezit van een verboden stof of methode toegelaten, bijvoorbeeld indien je een TTN hebt verkregen voor het gebruik van de stof, of in zeer beperkte andere medische gevallen, zoals de aankoop van insuline voor je kind dat diabetes heeft.

3. Fraude of poging tot fraude bij de dopingcontrole.

Dit kan bijvoorbeeld het opzettelijk hinderen van de controlearts zijn, het intimideren van een getuige of de poging je urinemonster te beďnvloeden of vervalsen (bv. door er een maskerende stof aan toe te voegen of urine van iemand anders proberen af te geven).
Het kan ook door bedrieglijke informatie te verschaffen aan een antidopingorganisatie zoals NADO Vlaanderen.

4. Handel of poging tot handel in een verboden stof of verboden methode.

Dit spreekt voor zich.

5. Weigeren, niet opdagen zonder geldige reden of ontwijken van een dopingcontrole.

Het weigeren of niet opdagen bij een dopingcontrole waarvan je weet of moest weten dat je opgeroepen bent, is een dopingpraktijk.
Niet opdagen kan zowel bewust of onbewust zijn (bv. vergeten dat je opgeroepen bent of, in geval van wielrenners, niet controleren of je opgeroepen bent).  Beide gevallen zijn strafbaar.
Het ontwijken van een dopingcontrole, bv. doen alsof je niet thuis bent als de controlearts aan de deur belt, is evenzeer een dopingpraktijk.

6. Een sporter aanmoedigen tot of helpen bij dopinggebruik.


Het toedienen, aanmoedigen, verbergen of eender welke andere medeplichtigheid bij dopingpraktijken is op zich ook een dopingpraktijk.


7. Drie inbreuken inzake verblijfsgegevens binnen 12 maanden.


Sporters die hun verblijfsgegevens moeten indienen, en opgenomen zijn in de geregistreerde doelgroep van de NADO of Internationale Federatie, zullen worden gestraft als ze drie keer binnen de 12 maanden hun verplichtingen niet zijn nagekomen.  Opnieuw: bewust of onbewust.  Ook nonchalance of goedbedoeld amateurisme bij het indienen van verblijfsgegevens wordt afgestraft.  Het feit dat er pas actie wordt ondernomen bij drie inbreuken binnen twaalf maanden biedt immers reeds de nodige marge om zich tijdig te herpakken.


8. Samenwerken met voor dopingpraktijken veroordeelde personen.


Als sporter of begeleider van sporters mag je niet sportief of professioneel samenwerken met coaches, trainers, dokters of andere personen waarvan je bent ingelicht dat ze veroordeeld zijn voor dopingpraktijken en hun straf nog niet uitgezeten hebben.

 
Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2024 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions