Facebook
Twitter
Rechten ivm dopingbestrijding

Het Antidopingdecreet bepaalt dat zowel de Vlaamse Gemeenschap, de (inter)nationale sportfederaties als het WADA in Vlaanderen controles kunnen uitvoeren. Sportfederaties hebben hier rechten, maar moeten zich evenzeer rekenschap geven van verplichtingen die mogelijks vanuit de internationale sportfederatie worden opgelegd.

 

 

Het initiatiefrecht van federaties inzake dopingcontroles

 

Elke sportfederatie heeft het recht om voor, tijdens of na sportactiviteiten dopingcontroles te laten uitvoeren. Elke sportfederatie kan ook op elk ogenblik (los van enige wedstrijd of voorbereiding) haar sporters controleren op doping.
Voor alle duidelijkheid: dopingcontroles zijn pas rechtsgeldig indien zij gebeuren onder de verantwoordelijkheid van erkende controleartsen, eventueel bijgestaan door chaperons, en beroep gedaan wordt op een WADA-geaccrediteerd controlelaboratorium en mits inachtneming van de procedure die het decreet en uitvoeringsbesluit voorschrijven. 
De benodigdheden voor de monsterneming worden, op vraag van de sportfederatie ter beschikking gesteld door de administratie tegen kostprijs.

 

A.Controles binnen wedstrijdverband

 

NADO Vlaanderen moet van deze controles minstens 2 weken voor aanvang van de wedstrijd op de hoogte worden gebracht, zodat ze daar rekening mee kan houden bij het plannen van haar eigen controles en eventueel toezicht kan uitoefenen op deze dopingcontroles. 
De sportfederatie die een dopingcontrole plant, stelt een opdracht tot dopingcontrole op voor de controlearts en een analyseopdracht voor het controlelaboratorium en stuurt hiervan een afschrift naar NADO Vlaanderen (Vlaamse overheid, NADO Vlaanderen, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel) of mailt het naar dopinglijn@vlaanderen.beDe kosten voor deze controles (controleartsen, laboanalyses, ... ) zijn volledig voor de aanvrager.
Onmiddellijk na elke controle binnen wedstrijdverband in opdracht van de federatie, moet via de controlearts een afschrift van het dopingcontroleformulier aan NADO Vlaanderen worden bezorgd. Een afschrift van het verslag over de analyse van de monsters door het controlelaboratorium moet binnen de tien dagen na ontvangst door de sportfederatie aan NADO Vlaanderen (Vlaamse overheid, NADO Vlaanderen, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel) gezonden worden.

 

B. Controles buiten wedstrijdverband

 

Deze moeten niet op voorhand gemeld worden aan de administratie. De sportfederatie bezorgt wel de administratie de nodige gegevens (soort controle, controlearts, chaperon, controlelabo) van de dopingcontrole uiterlijk 4 dagen nadat de controle heeft plaatsgehad.

 

Contactgegevens

 

Als sportfederatie kunt u met vragen over het organiseren of aanvragen van dopingcontroles terecht bij de coördinerende arts dopingcontroles van NADO Vlaanderen, Dr. Hans Cooman.

 

Departement CJSM - NADO Vlaanderen
Dr. Hans Cooman – Coördinerend arts dopingcontroles
Arenbergstraat 9 - 1000 Brussel 
Tel : 02 553 34 83 / 0473 92 57 32 (dagelijks tussen 08.00u en 22.00u)
E-mail: hans.cooman@cjsm.vlaanderen.be  
Of
Algemeen telefoonnummer NADO: 02 553 35 37 (kantooruren)
Algemeen E-mailadres NADO: dopinglijn@vlaanderen.be

 

Gids voor sportfederaties - dopingpreventie

 
Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2024 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions