Facebook
Twitter
U bent hier: Over VIV
Over VIV

De Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw (VIV) is een Organisatie voor de Sportieve Vrijetijdsbesteding (OSV).
  • Een Organisatie voor de Sportieve vrijetijdsbesteding (OSV) is een vzw die is samengesteld uit één of meer verenigingen die de sportieve vrijetijdsbestedingen beoefenen binnen dezelfde vrijetijdscluster.
  • Een vrijetijdscluster is een verzameling van aanverwante sportieve vrijetijdsbestedingen.
De VIV is opgericht om te voldoen aan de verplichtingen voorkomend in het decreet van 10 juni 2016 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse Sportfederaties, de koepelorganisaties en de Organisaties voor de Sportieve Vrijetijdsbesteding. Als binnen één vrijetijdscluster verschillende organisaties die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden een ontvankelijke aanvraag tot erkenning indienen, fuseren die organisaties tot één OSV om in aanmerking te komen voor erkenning. 
 
Er bestaan vier vrijetijdsclusters waaronder de vrijetijdscluster voor internationale volkssporten. 
  • Internationale Volkssporten zijn activiteiten met hoofdzakelijk een sociale dimensie, die een uitgesproken internationaal karakter hebben, waarbij de klemtoon ligt op het aspect concentratie.
 
VIV wil bijdragen tot het uitbouwen van een kwalitatief hoogstaande cluster voor internationale volkssporten in Vlaanderen en het Brussels-Hoofdstedelijk gewest.
  
Ontdek onze leden.
 
 
 

 

 
 
Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2024 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions