Facebook
Twitter
Dinsdag 2017-10-24
Vrijetijdswerk: een stand van zaken


Bron: Vlaamsesportfederatie

De federale regering werkt verder aan de uitwerking van een statuut vrijetijdswerk tegen 1 januari 2018. 

Deze zomer berichtten de VSF reeds over de algemene principes van een statuut vrijetijdswerk, zoals opgenomen in het Zomerakkoord. 

De regering-Michel legde vast dat werknemers die minimum 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden in de non-profitsector tot 500 euro onbelast per maand kunnen bijverdienen. Op jaarbasis gaat het om 6.000 euro.

Maar om welke taken gaat het juist? Volgens de laatste berichten in de pers, werkte de federale regering twee lijsten uit met functies die in aanmerking zullen komen voor het vrijetijdswerk. De eerste lijst omschrijft elf diensten van burgers aan burgers. De tweede lijst somt zeventien taken in het verenigingswerk op.

Specifiek voor sport, gaat het om de volgende taken of functies: 

Sportlessen

Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugsportco÷rdinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;

Beheerder, huismeester, monitor of bewaker van vakantiekolonies, speelpleinen en jeugd- en sportkampen;

Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van sportverenigingennatuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen;

Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of permanente educatie van een groot publiek voor sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen;

Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema┤s evenals thema┤s m.b.t. het leefmilieu, bij sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed; jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en theatergezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen en bibliotheken. 

Organisaties die een beroep doen op vrijetijdswerkers, zullen via een app aangifte kunnen doen van vrijetijdswerker en zijn vergoeding. 

Startdatum voor dit nieuwe statuut is volgens de laatste berichten nog steeds 1 januari 2018. 

Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2018 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions