Facebook
Twitter
U bent hier: Ethisch sporten
Ethisch sporten

Algemeen
De VIV en haar leden draagt ethiek in de sport hoog in het vaandel. Als we met sport bezig zijn, handelen we steeds binnen een ethisch kader.
De erkende federaties zijn verplicht om rond gezond en ethisch sporten inspanningen te leveren ( decreet medisch en ethisch verantwoord sporten). De Vlaamse regering legde daartoe zes thema´s met onderliggende richtsnoeren vast. Deze thema´s zijn:
  • de rechten van het kind in de sport
  • inclusie
  • fair play-beginsel
  • de fysieke en psychische integriteit van het individu
  • respect voor diversiteit
  • solidariteit

Elke federatie moet verplicht rond 1 thema en 2 richtsnoeren concrete acties leveren, die zichtbaar zijn op het veld (niveau club en sporters). Ter verantwoording van de implementatie van de richtsnoeren moeten de sportfederaties jaarlijks een rapport voorleggen die de genomen maatregelen en de aantoonbare of verwachte effecten oplijst (tegen 1 april van het volgend jaar in te dienen bij de afdeling Sport en Jeugd van het Departement CJSM).

Ondertussen werken de erkende sportfederaties sinds 1 januari 2011 rond ethiek. Er zijn dan ook al heel wat goede voorbeelden binnen het beleid van de federaties.

Maar wat is ethiek, zijn er goede voorbeelden of wil je meer documentatie over ethisch verantwoord sporten ? Volg dan deze link.
 

Gezond Sportenbeleid

Elke erkende Vlaamse sportfederatie moet voldoen aan het "Gezond en ethisch sporten-decreet" ( GES Decreet van 20 december 2013 ). Het GES-decreet focust op vlak van gezond sporten op een beleid van de federatie. Er is geen focus op rapportering. De overheid verwacht wel dat sportfeder...
(Anti)Doping

Een inbreuk op de antidopingregels (“dopingpraktijk”) kan op verschillende manieren. Ook als je geen doping gebruikt of zelf geen sporter bent kan je gestraft worden voor een inbreuk op de antidopingregels.

Grensoverschrijdend gedrag

Sport, een spel met grenzen
Hier vindt u meer informatie in verband met het omgaan met lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag en de mogelijkheden die een federatie, provincie of sportclub heeft om deze situaties op een correcte manier te behandelen en te vermijden. 
Hierbij maakt het VIV gebruik van de informatie aangeboden door het Internationaal Centr...
Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2017 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions